Episode 2: ደቂ ኣንስትዮ  ብዓይኒ ሕብረተ ሰብና (Women empowerment) ??

Episode 2: ደቂ ኣንስትዮ ብዓይኒ ሕብረተ ሰብና (Women empowerment) ??

Desde: Mahta Podcast
0 0 hace 5 meses
ኣብዚ ክፋል እዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ብሕብረተ ሰብና ዘለወን ኣረኣእያ፣ ዘጋጥመን ብድሆታት፣ ማዕርነት ኣብዚ ዘለናዮ ክፍለ ዘመን ከመይ ይመስል፣ ማዕርነት ከይህሉ ዝዕንቅጹ ጠንቅታት፣ ኣብ መወዳእታ ከኣ ከመይ ጌርና ነሕዋትና ነተባብዐን ወይ ውን ክብ ነብለን ዝብል መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና። ንስኹም ተኸታተልትና ከ እንታይ ርእይቶ ኣለኩም ኣብዚ ኣርእስቲ፣ ኣብዚ 21 ክፍለ ዘመን ከምቲ ዝድለ ማዕርነት ኣሎዶ ከሙኡ ውን ከም ሕብረተ ሰብ መጠን ንደቂ ኣንስትዮ ነተባብዐን ዲና ዘለና ወይ ንሕግዘን ዲና ዘለና ወይስ በንጻሩ ኩላትና ንነብስና ክንሓትት ክንክእል ኣለና፣ እምበኣርከስ ሓሳባትኩም ኣብዚ ኣርእስቲ ከተካፍሉና ከሙኡ ውን ምስ ኣብ ከባቢኩም ዘለዉ ክትዘራረቡ ንምሕጸን። ሰናይ ናይ ምክትታል ግዜ ይግበረልኩም ከሙኡ ውን ዝኾነ ኣርእስቲ ክንዛረበሉ ትደልዩ እንተ ኣሎ ... Más informaciones

Síguenos en Facebook

iAB member
Copyright 2020 - Spreaker Inc. a Voxnest Company - Crear un podcast - New York, NY
Help